رفتن به محتوای اصلی
x

تعطیلی فعالیت های مرکز

کلیه فعالیت های مرکز تربیت بدنی دانشگاه روز های سه شنبه و چهارشنبه ۱۴ و ۱۵ آذرماه تعطیل است.
 توجه شود کلیه سالن های مرکز در روزهای مذکور تعطیل هستند.
 وضعیت سالن ها در روزهای پنجشنبه و جمعه متعاقبا اعلام می گردد.

تحت نظارت وف ایرانی