رفتن به محتوای اصلی
x

کسب مقام سوم تیم فوتسال دانشجویان پسر دانشگاه صنعتی اصفهان

تیم فوتسال دانشگاه صنعتی اصفهان در مسابقات منطقه ۶ کشور مقام سوم کسب کرد. 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی اصفهان، تیم این دانشگاه به سرپرستی احسان حمیدنژاد و هدایت سعید رستمی و بازی رضا گلی، فردین ضیایی، محمدحسین فکورزاده، امیرمحمد داودی، علی رضوانی، حسین باقری، امیرحسین محمدزاده، امیرحسین صوفیوند، سید امیرحسین خادمی، ابوالفضل رئیسی، مصطفی کمالی و معین کریمیان در این مسابقات حضور یافت. 

گفتنی است، تیم دانشگاه کاشان به مقام اول و دانشگاه شهرکرد به مقام دوم مسابقات دست یافتند، همچنین تیم دانشگاه صنعتی اصفهان با یک امتیاز کمتر از قهرمان و تفاضل گل کمتر نسبت به نایب قهرمان، در جایگاه سوم ایستاد.
 

تحت نظارت وف ایرانی