رفتن به محتوای اصلی
x

گزارش پیاده روی کارکنان دانشگاه

پیاده روی صبحگاهی دانشگاهیان با شرکت ۱۸۰ نفر برگزار شد و در پایان به قید قرعه هدایایی به رسم یادبود به شرکت کنندگان در این برنامه تقدیم شد.