شما اینجا هستید

نتیجه مسابقات والیبال کارکنان مرد

امسال و با رویکردی جدید مسابقات والیبال کارکنان در دو دسته برتر و یک برگزار گردید. در دسته برتر این مسابقات شش تیم حفاظت، تغذیه، پژوهشکده زیردریا،پژوهشکده فاوا،دانشکده نساجی و آموزش به صورت رفت و برگشت به رقابت  پرداختند و در نهایت تیم حفاظت به مقام قهرمانی دست یافت و تیم های پژوهشکده زیردریا و پژوهشکده فاوا دوم و سوم شدند و تیم آموزش با کسب رتبه ششم به دسته پایین سقوط کرد. در دسته اول نیز تیم تربیت بدنی به مقام قهرمانی دست یافت و به دسته برتر صعود کرد و تیم مکانیک به مقام دوم رسید و به دیدار پلی آف با تیم نساجی رفت که با شکست برابر این تیم سال آینده نیز باید در همین دسته به رقابت بپردازد. در این دسته تیم انتظامات به مقام سوم رسید.