شما اینجا هستید

نتیجه مسابقات والیبال دختران

در رقابت های والیبال دختران که با حضور ورزشکاران 9 دانشکده برگزار شد تیم های مواد، کشاورزی و عمران-برق موفق شدند با برتری برابر رقبایشان به مقام های اول تا سوم دست یابند.