شما اینجا هستید

نتیجه مسابقات بسکتبال پسران

مسابقات بسکتبال بین دانشکده ای پسران که با شرکت هشت تیم در دو گروه چهار تیمی برگزار شد در نهایت با قهرمانی تیم مکانیک پایان یافت. در مرحله مقدماتی این رقابت ها تیم های صنایع و مکانیک از گروه اول و مواد و عمران از گروه دوم این رقابت ها به مرحله نیمه نهایی راه یافتند که با پیروزی صنایع و مکانیک برابر مواد و عمران، این دو تیم مجددا در دیدار پایانی به مصاف یکدیگر رفتند، اما این بار تیم مکانیک موفق شد انتقام شکست مرحله مقدماتی را گرفته و بر جایگاه قهرمانی این مسابقات بایستد و تیم مواد بر جایگاه سوم این رقابت ها ایستاد.