شما اینجا هستید

رزرو سالن

مرکز تربیت بدنی دانشگاه صنعتی در جهت ایجاد نشاط و استفاده بهینه دانشگاهیان و دانشجویان عزیز از اوقات فراغت خود، اقدام به ایجاد بستری مناسب( در ضمینه ورزش) برای این عزیزان نموده است.از این رو علاقه مندان به استفاده از سالنهای ورزشی می توانند جهت رزرو اماکن ورزشی مرکز تربیت بدنی در روزهای یکشنبه تا چهار شنبه از ساعت 8 روز یکشنبه همان هفته و همچنین برای رزرو اماکن مذکور در روزهای پنجشنبه و جمعه و شنبه، روز سه شنبه از ساعت 8 با به همراه داشتن کارت دانشجویی خود به اتاق شماره 14 مرکز تربیت بدنی مراجعه و نسبت به دریافت مجوز استفاده از سالن اقدام نمایید.

شرایط رزرو سالن:

1-حضور شخص حقیقی به همراه کارت دانشجویی مربوطه و دارای تاریخ اعتبار

2-وقتهای تعیین شده صرفا جهت استفاده در همان هفته بوده و در هفته های بعد فاقد اعتبار می باشد.

3-به همراه آوردن افراد غیر دانشجوی دانشگاه و یا غیر شاغل در دانشگاه صنعتی ، تخلف محسوب شده و با متخلفان برابر با مقررات دانشگاه برخورد می گردد. (تعداد مهمان مجاز در سانس 2 نفر می باشد.)

4-مرکز تربیت بدنی می تواند در صورت نیاز به سالن رزرو شده به صورت یکطرفه و با اطلاع قبلی نسبت به لغو نمودن وقت تعیین شده اقدام نماید.

5-ارئه مجوز استفاده از سالن به هنگام مراجعه به مسئولین شیفت الزامی می باشد.

6-به همراه داشتن لباس کامل ورزشی( پیراهن ، شورت یا شلوار و کفش مناسب ورزشی) در هنگام استفاده از سالنها ضروری بوده و در صورت غیر ، از ورود فرد به داخل سالن ممانعت به عمل خواهد آمد.