شما اینجا هستید

اطلاعیه تعطیلی استخر

استخر دانشگاه روز پنجشنبه مورخ 5 بهمن ماه 96 به علت تعمیرات تعطیل است.